Watch Download
Image Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie Part 2

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie Part 2

8/10
Release Date 2021-02-11
Runtime 80 minutes
Genres Animation, Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Romance
Stars Kotono Mitsuishi, Misato Fukuen, Hisako Kanemoto, Rina Sato, Ami Koshimizu
Directors Kazuyuki Fudeyasu, Naoko Takeuchi, Naoya Kinoshita, Yasuharu Takanashi, Shunji Yoshida

While under the care of the Outer Sailor Guardians, Hotaru begins to age rapidly. Then, the time comes for all the Sailor Guardians to reunite!

Recommendations

Similars